Brandmeldsysteem

Laat je niet verassen door brand

Brand. Het kan overal voorkomen. Op het werk of thuis. Jaarlijks zijn er in Nederland 8000 woningbranden waarvoor de brandweer moet uitrukken. Dat is gemiddeld 22 keer per dag! De oorzaken van brand kunnen technische mankementen zijn (bijvoorbeeld kortsluiting) of door menselijk handelen (bijvoorbeeld onvoorzichtig met vuur).

Branddetectie

Het op tijd detecteren van rookontwikkeling of beginnende brand kan levens redden. Vandaar dat een professionele installatie voor detectie van brand van groot belang is voor de brandveiligheid in uw gebouw(en) en de verantwoordelijkheden die daarmee gepaard gaan.

Wij ontwerpen en installeren brand- en ontruimingsinstallaties onder certificatie voor u. Hierdoor bent u verzekerd van een betrouwbaar product en kunt u ervan uitgaan dat deze voldoet aan de voorschriften welke de overheid en verzekering vereisen.

Preventief Onderhoud

De gebouweigenaar is zelf verantwoordelijk om te bepalen hoe vaak onderhoud moet worden uitgevoerd. Hoe dit moet worden uitgevoerd is voor een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie, namelijk conform de NEN 2654-1.

Gecertificeerd onderhoud

Indien er sprake is van een doormelding naar de alarmcentrale van de regio (al dan niet rechtstreeks vanuit het Bouwbesluit voorgeschreven), moet een certificaat worden overlegd. Quality Guard B.V. verstrekt een CCV onderhoudscertificaat als er geen gebreken zijn geconstateerd aan de installatie.

Beheer

Zoals een auto met regelmaat onderhoud nodig heeft, heeft ook uw brandmeldinstallatie geregeld onderhoud nodig. Om de conditie van de brandmeldinstallatie in oogschouw te houden, is er maandelijkse controle nodig. Deze maandelijkse controle wordt ook verplicht door de NEN 2654 

De maandelijkse controle aan uw brandmeldinstallatie kunt u door een deskundige – ook wel beheerder brandmeldinstallatie  van Quality Guard B.V. laten uitvoeren.

Een inspectiecertificaat is verplicht voor brandmeldinstallaties

Elke brandmeldinstallatie die een brandmelding rechtstreeks meldt aan de meldkamer van de brandweer (RAC), moet voorzien zijn van een inspectiecertificaat. Dit staat in het Bouwbesluit 2012. Hetzelfde geldt voor een aantal andere situaties. Om zo’n certificaat te krijgen, wordt uw installatie beoordeeld door een onafhankelijke inspecteur.

Hij controleert alles wat met de installatie te maken heeft. Bijvoorbeeld of deuren in brandscheidingen volledig sluiten en of de installatie en het BHV-/ontruimingsplan goed op elkaar zijn afgestemd. Naar aanleiding van de inspectie maakt u zo nodig aanpassingen, waarna u een inspectiecertificaat ontvangt.

Wat is de waarde van een inspectiecertificaat?

  • Geeft een breder oordeel over het brandveiligheidsniveau
  • Is verplicht bij brandmeldinstallaties die rechtstreeks verbonden zijn met de meldkamer