Uitvoering onder certificatie

Kies voor zekerheid met een gecertificeerde installatie

Alle (brand)beveiligingssystemen die door de overheid of verzekering verplicht zijn gesteld, dienen aan bepaalde normeringen en voorschriften te voldoen. Als u een installatie laat plaatsen en onderhouden, wilt u wel zeker weten dat dit goed gebeurt. Laat uw installatie dus certificeren: zo heeft u de zekerheid dat uw systeem voldoet aan de gestelde eisen, normen en standaarden.

Een inspectiecertificaat is verplicht voor brandmeldinstallaties

Elke brandmeldinstallatie die een brandmelding rechtstreeks meldt aan de meldkamer van de brandweer (RAC), moet voorzien zijn van een inspectiecertificaat. Dit staat in het Bouwbesluit 2012. Hetzelfde geldt voor een aantal andere situaties. Om zo’n certificaat te krijgen, wordt uw installatie beoordeeld door een onafhankelijke inspecteur. Hij controleert alles wat met de installatie te maken heeft. Bijvoorbeeld of deuren in brandscheidingen volledig sluiten en of de installatie en het BHV-/ontruimingsplan goed op elkaar zijn afgestemd. Naar aanleiding van de inspectie maakt u zo nodig aanpassingen, waarna u een inspectiecertificaat ontvangt.

Wat is de waarde van een inspectiecertificaat?

  • Geeft een breder oordeel over het brandveiligheidsniveau
  • Is verplicht bij brandmeldinstallaties die rechtstreeks verbonden zijn met de meldkamer