Nood- en vluchtweg verlichting

Goede nood- en vluchtweg verlichting kan levens redden

Noodverlichting is een belangrijk onderdeel van de veiligheidsvoorzieningen in gebouwen: het kan levens redden. In noodsituaties is het belangrijk dat er geen paniek ontstaat en aanwezigen snel en zonder nadenken veilig een ruimte of gebouw kunnen verlaten. Het aanbrengen van noodverlichting is een wettelijke verplichting in grote en kleine, oude en nieuwe gebouwen. Er gelden richtlijnen voor de controle en het onderhoud. Eigenaren van gebouwen én werkgevers zijn volgens het Arbobesluit beiden verantwoordelijk voor een betrouwbare noodverlichtingsinstallatie. Quality Guard ontwerpt, installeert en onderhoud nood- en vluchtwegverlichting voor bedrijven, particulieren en openbare gebouwen. Zo weet u zeker dat u voldoet aan de wet- en regelgeving en uw installatie altijd functioneert, een gerust gevoel!

Onderhoud is verplicht

Noodverlichting is een veiligheidsinstallatie. Periodiek onderhoud is daarom verplicht. Hierover zijn zowel in het Bouwbesluit, de Bouwverordening als de Arbowet bepalingen opgenomen. U moet uw noodverlichtingsinstallatie minimaal één keer per jaar laten controleren en onderhouden door een erkend installateur.

Goed onderhoud garandeert bovendien de optimale werking, minimaliseert de kans op storingen en verlengt de levensduur. Periodiek onderhoud is niet alleen preventief; Quality Guard bekijkt ook of de installatie nog voldoet aan de actuele wet- en regelgeving en nog past bij de gebruiksfunctie en de ruimte.

Jaarlijkse controle

  1. Visuele inspectie: controleren van de armaturen op beschadigingen, schade, vervuiling en veroudering.
  2. Functietest van het armatuur, inclusief een autonomietest: zo zien we of de verlichting naar behoren werkt en of de batterijen nog de vereiste ‘autonomietijd’ halen.
  3. Vervangen van de TL-lichtbronnen: jaarlijks bij permanent brandende armaturen of iedere 4 jaar wanneer de armaturen niet permanent branden.
  4. Vastleggen van de controle voor het certificaat: alle activiteiten per armatuur worden geregistreerd.

Controlecertificaat

Na de jaarlijkse inspectie en onderhoudswerkzaamheden ontvangt u een controlecertificaat. Dit certificaat kunt u desgevraagd tonen aan de gemeente.